Kontakt
Uddannelsesadministration.dk
Gå til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling's hjemmeside.
Uddannelsesadministration.dk er et it-system, der primært anvendes af fagfolk til administration af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og erhvervsuddannelser (EUD). Alle kan dog søge på uddannelser og hente en lang række oversigter over uddannelser, fag, efteruddannelses- og faglige udvalg, godkendte skoler mv. Oversigterne dannes som filer i word, excel eller pdf. Vælg uddannelsesområde ved at klikke på et af de to link nedenfor. Hvis du er uddannelsessøgende eller en virksomhed, der skal have videreuddannet medarbejdere, kan du få mere information og inspiration i boksen med eksterne link.

Bemærk - en rapport over nye og ændrede uddannelsesordninger kan findes under punktet Administrer/EUD
ADMINISTRER
Vælg en blandt nedenstående uddannelsesområder for at administrere.
AMU KOMPETENCEVURDERING
Udarbejdelse af kompetencebeviser
UDBUD
Uddannelsesinstitutioners godkendelse til at udbyde uddannelser
EKSTERNE LINK
Hvis du har brug for inspiration eller mere information, henvises til følgende hjemmesider, som har fokus på den uddannelsessøgende eller virksomheden, der skal have videreuddannet medarbejdere: